เทศบาลนครเชียงรายเปิดอบรมการจัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันตนเองฟรี

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดทำ”โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องตนเอง” กำหนดฝึกสอนประชาชนจัดทำหน้ากากผ้าใช้เอง #เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม เป็นต้นไป (ทุกคนสามารถอบรมฟรี ทางเทศบาลนครเชียงรายเตรียมวิทยากรและอุปกรณ์ทั้งหมด) ในเวลา 09.00 น. ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี เพื่อให้สามารถผลิตใช้เองโดยไม่ต้องหาซื้อ รวมทั้งสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้