ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายหมอกควันหนาทึบเทศบาลนครเชียงราย เร่งพ่นละอองน้ำลดฝุ่น

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย นำรถน้ำ ทำการออกพ่นละอองน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในย่านชุมชนที่มีประชาชน และนักท่องเที่ยว อยู่หนาแน่น เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งกำหนดจัดให้มีการดำเนินการพ่นละอองน้ำใน 3 ช่วงเวลา ทั้งเช้า กลางวัน และเย็น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถลดฝุ่นละอองลงได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับการพ่นละอองน้ำดังกล่าว เนื่องจากในพื้นที่ตัวเมืองเชียงราย มีหมอกควันหนาทึบเพิ่มมากกว่าทุกวัน และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพิ่มสูงขึ้นเกินค่ามาตราฐาน ทัศนวิสัยการมองเห็นเหลือเพียง 4 กิโลเมตร โดยตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศเขตอำเภอเมืองเชียงราย วัดได้ 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่อำเภอแม่สาย วัดได้ 231 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่า ค่าฝุ่นละอองสูงมากที่สุดตั้งแต่เกิดปัญหาหมอกควัน ทั้งที่จังหวัดเชียงราย เกิดการเผาน้อยที่สุด สาเหตุอาจมาจากมีการสะสมของหมอกควันและถูกกดลงมาจากมวลอากาศเย็น และส่วนหนึ่งมาจากหมอกควันประเทศเพื่อนบ้าน.