เทศบาลนครเชียงรายสนับสนุนชุมชนทำหน้ากากผ้า

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย มอบผ้าให้กับชุมชนมุสลิมกกโท้ง เพื่อทำการตัดเย็บหน้ากากผ้าแจกให้กับชุมชนกกโท้ง มุสลิม และชุมชนใกล้เคียงในการป้องกันไวรัสโควิด-19