ปอยหลวงผู้สูงวัยส่งต่อการเรียนรุ่นสู่รุ่น แสดงผลงานยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยวัยที่สาม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี และผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม “วันปอยหลวง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย รุ่นที่ 6 การประเมินผลเรียนรู้และผลสำเร็จของหลักสูตร มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย” ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ตั้งอยู่ชุมชนน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ทางนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ได้จัดแสดงผลงานที่ได้เรียนมา ซึ่งมีนักศึกษาสูงวัยจำนวน 559 คน

โดยนายวันชัย ได้เดินเยี่ยมชมผลงานของแต่ละรายวิชาที่มีการจัดแสดงผลงาน ซึ่งมีทั้งหมด 8 หลักสูตรวิชา นักศึกษาทุกคนมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอผลงานอย่างมาก และทำผลงานในวิชาเรียนออกได้มาอย่างดี และยังมีการแสดงโชว์ จากการเรียนในรายวิชาที่มีการจัดการแสดงออก ทั้งหลักสูตร ศิลปวัฒนธรรม ที่มีการเล่นดนตรีพื้นเมือง วิชาอูคูเลเล่ หลักสูตรสังคมและความสุข วิชาไลน์แดนซ์ วิชาลีลาศ หลักสูตรเศรษฐกิจ วิชาเศรษฐกิจในครัวเรือน ด้วยการเดินแบบโชว์ผลงาน

ทางด้านนางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านในรุ่นที่ 6 ที่มีความตั้งใจเรียนตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ ที่ให้ความร่วมมืออย่างมาก ทั้งเรื่องการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ที่มีความตั้งใจอย่างมาก จนทำให้หลายคนรู้จักมหาวิทยาลัยฯมากขึ้น ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน ตั้งแต่เปิดมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย 2560 มีผู้เดินทางมาดูงาน จากทั่วประเทศ 125 คณะดูงาน จำนวนคน 7,110 คน จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า มหาวิทยาลัยของเรามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเป็นจุดเด่นที่หลายคนต้องมาดูงาน ซึ่งจุดนี้ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่สร้างพลังที่ดีนี้ขึ้นมา จนทำให้หลายคนอยากมาดูงาน และที่ขาดไม่ได้นั้นคือ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ที่มีแนวคิดที่ก่อเกิดมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะ นายวันชัย จงสุทธานามณี ที่ได้ส่งเสริมมหาวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่อง

โดยนายวันชัย กล่าวว่า ในวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีอย่างมาก ที่ได้มาเห็นผลงานของนักศึกษาสูงวัย และยิ่งมาเห็นการส่งต่อของคณะกรรมการนักศึกษา รุ่นที่ 5 ไปรุ่นที่ 6 ยิ่งมีความสุข เพราะได้เห็นการส่งต่อความรู้ที่ไม่รู้จบ เหมือนรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ไม่เข้าใจก็สามารถถามและถ่ายทอดวิชาต่อกันได้อย่างมีความสุข จุดนี้จะทำให้ผู้สูงวัยมีพลังมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เพราะมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังได้ ที่สำคัญเห็นนักศึกษาทุกคนมีความสุขเมื่อได้มาเรียน ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ดีให้ผู้สูงวัยเข้ามาเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน เพราะปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และเชื่อว่า นักศึกษาผู้สูงวัย หรือ ผู้สูงอายุที่มาเรียน และจบออกไป จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนเทศบาลนครเชียงรายไปด้วยกัน

จากข้อมูล มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย มีการเปิดการเรียนการสอนใน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรด้านศาสนา ,หลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรม, หลักสูตรสิ่งแวดล้อม , หลักสูตรการท่องเที่ยว, หลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร, หลักสูตรสังคมและความสุข, หลักสูตรสุขภาพ และ หลักสูตรเศรษฐกิจ มีนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วทั้งสิ้น 6 รุ่น และกำลังจะเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สูงวัยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-150009.