ปิดตลาดทำความสะอาด-จุดผ่อนปรน-ช่องธรรมชาติ

เมื่อว่า 18 มี.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสดเทศบาล 1 ปิดตลาดเป็นเวลา 1 วัน เพื่อร่วมกันฉีดพ่นน้ำและน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดตลาด โดยมีการติดป้ายทางเข้าออกตลาดเอาไว้ทุกจุด

จากนั้นเทศบาลนครเชียงราย ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าไปฉีดพ่นน้ำตามพื้นถนนภายในตลาดและช่องจำหน่ายต่างๆ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างนำอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดออกมาช่วยกันเช็ดถูทั่วตลาดเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ตลาดสดเทศบาล 1 ถือเป็นตลาดเก่าแก่และตลาดขนาดใหญ่ของ จ.เชียงราย และหลังจากนี้คาดว่าจะมีตลาดอื่นๆ ใช้วิธีการทำความสะอาดเหมือนกันต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย โดย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ยังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown) อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ยังได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ร่วมกับนายภาสกร บุญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย หัวหน้าคณะทำงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการสกัดกั้นโรคไว้รัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เชียงราย หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งจุดคัดกรองที่จุดผ่านแดนถาวรทั้ง 5 จุดและจุดผ่อนปรนทุกจุดที่อยู่ติดกับประเทศเมียนมาและ สปป.ลาว รวมทั้งกักโรคผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจำนวน 257 คนเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่และบุคลากรรองรับกรณีพบผู้ที่มีอาการเสี่ยงว่าจะติดเชื้อเอาไว้แล้ว

โดยนายประจญ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดได้ให้อำนาจแต่ละจังหวัดกำหนดมาตรการตามบริบทของจังหวัด สำหรับ จ.เชียงราย มีประชากรกว่า 1.3 ล้านคน และมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ และมีการเดินทางเข้าและออกทั้งจากประเทศต่างๆ และภายในประเทศ จึงยากที่จะไปดูใช้วิธีการปิดเมือง กระนั้นคณะกรรมการจะพิจารณากันเป็นกรณีๆ ไปเพื่อประกาศให้ทุกพื้นที่นำไปปฏิบัติ เช่น จะยกเลิกการบวชภาคฤดูร้อนหรือไม่ ปิดผับและบาร์หรือไม่ เป็นต้น

ทางด้านนายภาสกร กล่าวว่า ในการจัดประชุมร่วมกับนายอำเภอในพื้นที่ต่างๆ ล่าสุดมีมติให้มีการปิดจุดผ่อนปรนด้านที่ติดกับ อ.แม่สาย จำนวน 2 จุด และทางด้าน อ.เวียงแก่น รวมทั้งหมด 4 จุดโดยอยู่ระหว่างการรอการอนุมัติ และให้ปิดช่องทางธรรมชาติที่มีการเข้าออกกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าไปดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาแล้วผลักดันออกนอกประเทศไปได้ตามขั้นตอน

“นอกจากนี้มีการจัดแผนกรณีเข้าสู่ระยะที่ 3 ของโรคไวรัสโควิด-19 โดยให้ทางฝ่ายสาธารณสุข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฝ่ายทหาร ร่วมกันปฏิบัติการโดยแผนจะสมบูรณ์แบบภายในสัปดาห์ถัดไปแล้ว ส่วนกรณีหากพบผู้ติดเชื้อขึ้นมาก็มีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นศูนย์ในการกักตัวและรักษา ซึ่งพบว่ามีสถานที่ บุคลากรและอุปกรณ์อยู่พร้อม ขณะที่ตามพื้นที่ต่างๆ นั้นตามระเบียบจะให้ทางฝ่ายปกครองทุกคนเป็นเจ้าพนักงานโรคติดต่อโดยให้สอดส่องดูแลทั่วทุกพื้นที่ย่อยกรณีพบบุคคลแปลกปลอมหรือมีพฤติกรรมต้องสงสัย ก็ให้เข้าไปดำเนินการกับบุคคลนั้นๆ ได้ต่อไป
นอกจากนี้กรณีสถานที่ราชการ ก็เสนอให้มีการดูแลเข้มงวดทั้งการเข้าออกและทำงานภายในเพราะหากมีข้าราชการติดเชื้อขึ้นมาก็จะทำให้หน่วยงานในอาคารนั้นๆ ต้องกระทบและไม่สามารถทำงานแก้ไขปัญหาได้โดยปริยาย” นายภาสกร กล่าว.