ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเคาะประตูบ้านต้านโควิด-19

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่อสม. เทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 65 ชุมชน เพื่อทำการแจกหน้ากากอนามัย และสื่อประชาสัมพันธ์การต้านโควิด -19 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมให้เจ้าหน้าที่อสม.เทศบาลนครเชียงรายเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้คำแนะนำประชาชน ในการดูแลป้องกันตนเอง และสอนการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เอง โดยในขณะนี้ได้ทำการเคาะประตูบ้านแล้ว จำนวน 4,409 หลังคาเรือน โดยจะทยอยแจกหน้ากากอนามัยไปเรื่อยๆให้จนครบทุกหลังคาเรือน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่

#เคาะประตูบ้านแจกหน้ากากอนามัย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลนครเชียงรายเพื่อคนเชียงราย