ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมรณรงค์ร่วมกันแยกขยะติดเชื้อ

เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19 “มูลฝอยติดเชื้อ” สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด การเก็บขน การกำจัด และสิ่งที่เหลือจากระบบกำจัด นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บขยะ ได้มอบหมายให้นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย นำถังขยะติดเชื้อ(ถังขยะสีแดง) อาทิ หน้ากากอนามัยที่ไม่ใช้แล้ว กระป๋องสเปรย์ ยา ฯลฯ โดยนำไปตั้งไว้เพื่อให้ประชาชนนำขยะติดเชื้อใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่นำไปกำจัดโดยใช้เตาเผาความร้อนสูงต่อไป