เทศบาลนครเชียงรายเติมน้ำยาจุลินทรีย์ EM ดับกลิ่นและปัญหาน้ำเสีย

การที่น้ำเน่าเสีย เนื่องมาจากสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ที่จมอยู่ในน้ำ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้ นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รก.ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย นำน้ำยาจุลินทรีย์ EM ใส่ในท่อระบายน้ำ เพื่อดับกลิ่นท่อ และแก้ปัญหาน้ำเสีย ในตลาดสดเทศบาล 1 และท่อระบายถนนสถานพยาบาล รวมทั้งท่อระบายอีกหลายจุดในเขตเทศบาลนครเชียงราย

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายขอความร่วมมือประชาชนทุกคน อย่าทิ้งขยะลงท่อ เพื่อความสะอาดของเชียงรายเราให้น่าอยู่น่ามองและปลอดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน