มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายป้องกันไวรัสโควิด-19

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า แอลกอฮอล์ ที่แบ่งใส่ขวดแบบฉีดแจกข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงรายทุกคน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19

ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้รับการฝึกทักษะในการตัดเย็บจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ได้นำวิทยากรในการฝึกตัดเย็บมาทำการสอนให้ผู้ที่สนใจรวมทั้งพี่น้องในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน