ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ม.ราชภัฏเชียงรายมอบหน้ากากอนามัยเฟสชิวให้พ่อค้า-แม่ค้าตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับมอบหน้ากากเฟสชิว จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยผศ.นาวิน พรมใจสา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.สุรินทร์ พิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และนายธีรวัฒน์ วังมณี ผู้อำนวยการกองวิเทศก์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดศิริกรณ์ จำนวน 250 อัน เพื่อป้องกันการติดต่อไวรัสโควิด-19
ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงรายขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รวมทั้งบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมอบหน้ากากเฟสชิวในโอกาสนี้