ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มอบข้าวกล่องพร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าป้องกันไวรัสโควิด19ชุมชนวัดพระแก้ว

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่อสม.เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช โดยพ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช นำข้าวกล่อง ผักปลอดสารและหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในชุมชนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้รับการฝึกทักษะในการตัดเย็บจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ได้นำวิทยากรในการฝึกตัดเย็บมาทำการสอนให้ผู้ที่สนใจรวมทั้งพี่น้องในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย