ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายนำน้ำแจกจ่ายชุมชนช่วงภัยแล้ง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงรายนำรถบรรทุกน้ำนำไปเติมใส่ภาชนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนชุมชนธารน้ำกรณ์ ซ.5/1 ชุมชนรอยพระบาท ข้างวัดดอยพระบาท และประชาชนอย่างต่อเนื่องในชุมชนที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง