ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย แจกของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือชาวบ้านได้รับผลกระทบโควิด19

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเทศบาลนครเชียงราย นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ประกอบด้วยข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ มอบให้กับชาวบ้าน ซึ่งอาศัยใน ชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยตอง ชุมชนวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ณ ศาลาชุมชนราชเดชดำรง (หลังวัดพระแก้ว) ซึ่งได้จัดการรับของนั้นให้เว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า จากวิฤตที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดประชาชนโดยตรง พบว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีมาก จึงได้ให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย ทำการลงพื้นที่สำรวจจำนวน 65 ชุมชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และต้องหยุดงาน ทำให้ขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งสิ่งของดังกล่าวพอบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้ข้อจำกัด ซึ่งเชื่อมั่นทุกคนจะผ่านวิกฤตที่ลำบากนี้ไปด้วยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านที่มารับมอบสิ่งของ พูดในทำนองเดียวกันว่า ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงรายเป็นอย่างมาก ที่เห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบนี้โดยตรง และสิ่งของที่ได้รับมา ก็จะนำไปอุปโภค และบริโภค ซึ่งน่าจะอยู่ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ เพราะได้รับไข่ไก่ 1 แผง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 กล่อง และ ข้าวสาร

ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงราย ยังคงดำเนินการช่วยเหลือตามมาตรการ ไปให้ครบทุกชุมชนของเทศบาลนครเชียงราย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่ต้องหยุดงาน หรือมีรายได้ลดลง ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย สำรวจพร้อมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือนั้นตรงเป้าหมาย.