ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าเคียงข้างประชาชนสู้ภัยโควิด19

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และข้าราชการ พนักงาน เทศบาลนครเชียงราย มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ ช่วยเหลือประชาชนเขต 4 ชุมชนดอยพระบาท ชุมชนรอยพระพุทธบาท ชุมชนธารน้ำกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ณ ศาลาชุมชนดอยพระบาท

ทั้งนี้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงรายได้ทำการลงพื้นที่สำรวจจำนวน 65 ชุมชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ได้พอบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้ข้อจำกัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านวิกฤตที่ลำบากนี้ไปด้วยกัน.