ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าช่วยชาวบ้านรับผลกระทบจากโควิด19

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และข้าราชการ พนักงาน เทศบาลนครเชียงราย นำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ ช่วยเหลือประชาชนในเขต 2 ประกอบด้วย ชุมชนฝั่งหมิ่น ชุมชนป่าแดง ชุมชนร่องเสือเต้น ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ณ ศาลาชุมชนเอนกประสงค์ฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย

ทั้งนี้การช่วยเหลือดังกล่าว กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเชียงราย ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจจำนวน 65 ชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนทุกชุมชน ว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ต้องหยุดงานขาดรายได้ โดยเมื่อได้รายชื่อแล้วก็จะให้ซึ่งทางคณะกรรมการชุมชนพิจารณาว่า ครอบครัวใดเดือดร้อนก็ให้การช่วยเหลือ ซึ่งทางผู้นำชุมชน จะทราบข้อมูลมากที่สุดว่า ครอบครัวใดประสบปัญหาในช่วงนี้

โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจพี่น้องชาวเทศบาลนครเชียงราย ในช่วงวิกฤตโควิด19 ส่วนสิ่งของที่มอบให้เชื่อว่าจะสามารถใช้ยังชีพต่อไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์ เพราะมี ข้าวสาร 2 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และไข่ไก่ 1 แผง ส่วนการช่วยเหลืออื่น ๆ นั้น ทางเทศบาลนครเชียงราย เตรียมดำเนินการตามประกาศของทางจังหวัดเชียงราย ในเรื่องการจัดตั้งคลังอาหารต่อไป.