ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พ่อเมืองเชียงรายร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชุมชนดอยทอง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม นายประจญ ปรัญช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบข้าวสาร ไข่ไก่ เจลล้างมือ หน้ากากผ้า ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในชุมชนดอยทอง โดยใช้พื้นที่ด้านหน้าวัดดอยงำเมืองในการแจก

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข