ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

คลังอาหารชุมชน เทศบาลนครเชียงราย บรรเทาความเดือดร้อนเคียงข้างประชาชนสู้ภัยโควิด 19

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลนครเชียงรายสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลนครเชียงราย มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ ช่วยเหลือประชาชนเขต 3 ชุมชนชุมชนสันเมืองเหล็ก ชุมชนป่าส้าน และชุมชนป่าก่อเหนือ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ณ หอประชุมวัดดงหนองเป็ด

ทั้งนี้ นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจจำนวน 65 ชุมชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ได้พอบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้ข้อจำกัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านวิกฤตที่ลำบากนี้ไปด้วยกัน