เทศบาลนครเชียงรายเคียงข้างประชาชน “จัดตั้งคลังอาหารชุมชน” สู้ภัยโควิด 19

วันที่ 25 เมษายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลนครเชียงราย มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ ช่วยเหลือประชาชนชุมชนป่าตึง ชุมชนป่าก่อไทยใหญ่ ชุมชนป่าส้าน ชุมชนสันต้นเปา ชุมชนศูนย์วิจัยฯ ชุมชนหัวฝาย ชุมชนหนองปึ๋ง และชุมชนเกาะลอย ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ทั้งนี้ นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจจำนวน 65 ชุมชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ได้พอบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้ข้อจำกัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านวิกฤตที่ลำบากนี้ไปด้วยกัน