ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวเตรียมความพร้อม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยม และรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำโดย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการเตรียมพร้อมก่อนการเปิดเทอม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563