ปล่อยน้ำฝายดอยสะเก็นไล่น้ำเสียลำน้ำกรณ์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง เลขานุการเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รก.ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำและการไหลเวียนของลำน้ำกรณ์ เบื้องต้นได้มีการเปิดประตูอาคารควบคุมน้ำฝายดอยสะเก็นเร่งความเร็วของการระบายน้ำ เพื่อผลักดันให้น้ำดีไล่น้ำเสียจากเศษหญ้า ผักตบชวาที่เน่าเสียให้ไหลโดยไม่ติดขัด และสามารถเจือจางน้ำเน่าเสียไปพร้อมกันตลอดลำน้ำกรณ์.