เทศบาลนครเชียงรายนำน้ำแจกจ่ายชุมชนช่วงภัยแล้ง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงรายนำรถบรรทุกน้ำนำไปเติมใส่ภาชนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนธารน้ำกรณ์ ซ.5/1 ชุมชนรอยพระบาท ชุมชนห้วยปลากั้ง ชุมชนทวีรัตน์ และชุมชนดอยสะเก็น อย่างต่อเนื่องในชุมชนที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง