ข่าวเด่น

เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีความห่วงใยประชาชนชาวเชียงรายทุกคน ร่วมรณรงค์ป้องกันให้ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ทำลายภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ใส่ทรายอะเบทลงภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อทำลายไข่ยุงลาย และหากใครมีอาการไข้สูง หน้าแดง ปวดศรีษะ หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย 053-727189 หรือ 053-150270