ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สร้างอ่างกักเก็บน้ำฝูงบิน416เพื่อใช้น้ำในการเกษตร

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 4 ผู้นำชุมชนรอบฝูงบิน 416 ร่วมกับ ฝูงบิน 416 (เชียงราย) โดยมีนาวาอากาศโทสมชาติ บุญมาวงศ์ ผู้บังคับการฝูงบิน 416 เชียงราย พร้อมกำลังพล ดำเนินการขุดลอกหนองสาธารณะ ในพื้นที่เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ในการรองรับโครงการปลูกผักเพื่อการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีประชาชนชุมชนรอบฝูงบิน 416 (ทิศตะวันตก) ประกอบด้วย ชุมชนแม่กรณ์ ชุมชนดอยพระบาท ชุมชนรอยพระพุทธบาท ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนดอยเขาควาย โดยฝูงบิน 416 ได้อนุเคราะห์พื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ต่อไป