ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด19

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมมอบถุงยังชีพและแอลกอฮอลล์ทำความสะอาดมือร่วมกับเซ็นทรัลกรุ๊ป ธนพิริยะซุปเปอร์มาร์เก็ต ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท และสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายโชติศิริ ดารายนต์ นายกสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ณ ที่ทำการสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย

อย่างไรก็ตาม นายนนทพัฒ ถปะติวงค์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเชียงราย ได้ออกสำรวจครอบครัวในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 65 ชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 และทางนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ไข่ไก่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมอบให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไปเบื้องต้น.