ฉีดพ่นกำจัดยุงลายและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับแกนนำชุมชนในพื้นที่ชุมชนห้วยปลากั้ง ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในบ้านเรือนประชาชน และแจกทรายกำจัดลูกน้ำ

ทั้งนี้ จะมีการลงพื้นที่ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดในการรณรงค์ป้องกันกำจัดยุงลายทั้ง 65 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย หากท่านมีอาการไข้สูง หน้าแดง ปวดศีรษะ หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ☎️ 053-727189