“กาดปันสุข” PUNSUK MARKET ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย ชั้น G โซนกาดหลวง

นายวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย พร้อมด้วย นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย และนางพรรณี สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เปิดงาน “กาดปันสุข ”PUNSUK MARKET ตลาดที่รวมรอยยิ้มและความสุขของเกษตร อาทิ ลิ้นจี่,ส้มโอ,มะม่วง,น้ำผึ้ง และผักพื้นบ้านต่างๆ เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหา พืชผลทางการเกษตร ผัก ผลไม้ ล้นตลาด โดยมีนางสาวเยาวภา ชัยประจง ,นางสาวพลิศาน์ เชื้อเมืองพาน และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงรายร่วมงาน ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา11.00-20.00 น. ณ ชั้น G โซนกาดหลวง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย