ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ปรับภูมิทัศน์ป่ากลางเมืองเชียงรายพัฒนาและปรับปรุงผิวจราจร “ชุมชนดอยสะเก็น”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ พบปะกับชาวบ้านชุมชนดอยสะเก็น โดยมีนายสนอง บุญเรือง ประธานชุมชนดอยสะเก็น ร่วมสำรวจการปรับภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยว “คีรีชัย ยามะ” ป่ากลางเมืองเชียงราย ซึ่งในพื้นที่ป่าดอยสะเก็นที่มี “ต้นฆ้อง” แต่ชาวบ้านในชุมชนเรียกกันมา “ต้นผึ้ง” ตลอดทั้งปีจะมีผึ้งผลัดเปลี่ยนมาทำรังปีละ 70- 120 รัง ดังนั้นป่าดอยสะเก็นจึงเป็นแหล่งรวมจิตใจของชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย Para Asphaltic Concrete ถนนดอยสะเก็น ระยะทาง 2,625 เมตร เพื่อเป็นการรองรับการสัญจรที่ดี

ปรับภูมิทัศน์ป่ากลางเมืองเชียงรายพัฒนาและปรับปรุงผิวจราจร “ชุมชนดอยสะเก็น”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ พบปะกับชาวบ้านชุมชนดอยสะเก็น โดยมีนายสนอง บุญเรือง ประธานชุมชนดอยสะเก็น ร่วมสำรวจการปรับภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยว “คีรีชัย ยามะ” ป่ากลางเมืองเชียงราย ซึ่งในพื้นที่ป่าดอยสะเก็นที่มี “ต้นฆ้อง” แต่ชาวบ้านในชุมชนเรียกกันมา “ต้นผึ้ง” ตลอดทั้งปีจะมีผึ้งผลัดเปลี่ยนมาทำรังปีละ 70- 120 รัง ดังนั้นป่าดอยสะเก็นจึงเป็นแหล่งรวมจิตใจของชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรด้วย Para Asphaltic Concrete ถนนดอยสะเก็น ระยะทาง 2,625 เมตร เพื่อเป็นการรองรับการสัญจรที่ดี

ทั้งนี้ พี่น้องในชุมชนดอยสะเก็นฝากถึงปัญหานำ้อุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้งนี้ ซึ่งทางนายกวันชัย คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลนครเชียงรายรับทราบปัญหา พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ พี่น้องในชุมชนดอยสะเก็นฝากถึงปัญหานำ้อุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้งนี้ ซึ่งทางนายกวันชัย คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลนครเชียงรายรับทราบปัญหา พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน.