ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนจากโรคไวรัสโควิด19

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาวอโณทัยจิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยกอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมมอบอาหารและสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม ไข่ไก่ จำนวน 1,200 ชุด โดยเครือเบทาโกร มอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพ สู่ชุมชนทั่วประเทศชุมชนเขต 3 เทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ผ่านการมอบความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตามโครงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพ 100,000 กิโลกรัมให้แก่ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย จัดระเบียบ จัดระยะห่าง การเข้ารับสิ่งของ อาหาร จัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิวัดไข้ จัดเจลล้างมือ และมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน