ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายนำน้ำแจกจ่ายชุมชนช่วงภัยแล้ง


นายวันชัย จงสุทธานามณี มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงรายนำรถบรรทุกน้ำนำไปเติมใส่ภาชนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนธารน้ำกรณ์ ชุมชนธารน้ำกรณ์ ซอย5/1 ซ.วุฒิชมพู(บ้านบน) ชุมชน ทวีรัตน์ ซ.11 ชุมชนน้ำลัด ซ.16 และชุมชนหนองปึ๋ง ซ.9 อย่างต่อเนื่องในชุมชนที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง