ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ตัดหญ้าชุมชนสันป่าก๊อซอย13


นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าช่วงฤดูฝนเรื่องหญ้าปกคลุมผิวร่องน้ำ ทำให้อาจเกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดหญ้าในชุมชนสันป่าก๊อ ซอย3 ตลอดร่องน้ำ เพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยในชุมชนมากขึ้น