พาณิชย์เชียงรายจัดตลาด “เติมสุข มาร์เก็ต” ให้เอสเอ็มอี-บิสคลับหลังฟื้นโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย.2563 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย นำโดยนางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์ จ.เชียงราย ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ได้จัดให้มีการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายภายในงาน “เติมสุข มาร์เก็ต” ณ บริเวณลานแกรนด์ฮอลล์ ชั้นจี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย

โดยภายในงานเปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หรือ เอสเอ็มอี ที่อยู่ในเครือข่ายของบิสคลับ จ.เชียงราย ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าไปวางจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้หาซื้อได้โดยสะดวก โดยประกอบไปด้วยสินค้าประเภทผลไม้ ชา กาแฟ อาหารทั่วไปและอาหารหวาน ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์พืชบ้าน ฯลฯ ซึ่งต่างได้รับการคัดเลือกในกลุ่มบิสคลับมาเป็นอย่างดี

นางวนิดา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวทีในการจำหน่ายสินค้าและสร้างสภาพคล่องในเอสเอ็มอีของตัวเองได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันในวันที่ 26 มิ.ย.2563 ก็จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับข้าวอีกงานหนึ่ง ณ สบันงาขันโตก ถนนสันโค้งน้อย อ.เมืองเชียงราย โดยจะมุ่งไปที่ผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลผลิตเพราะที่ผ่านมายังไม่มีตลาดกลางข้าวของ จ.เชียงราย เลยทั้งๆ ที่มีผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพและชื่อเสียงเป็นอย่างมากด้วย

ทางด้านนายวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมา จ.เชียงราย มีสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพมากมายและมีช่องทางจำหน่ายภายในสถานการณ์ปกติแต่เนื่องจากการเกิดไวรัสโควิด-19 จึงอาจส่งผลกระทบต่อตลาดของเอสเอ็มอีโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและทำให้ห่วงโซ่ในการซื้อขายขาดช่วงไป ดังนั้นทางเซ็นทรัลฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงได้มอบพื้นที่ให้เอสเอ็มอีได้นำผลผลิตไปจำหน่ายฟรีดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจหลังผ่านพ้นวิกฤตินี้ต่อไป.