ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสวนสาธารณะริมตลิ่งเลียบริมน้ำกก

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ และคณะศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะ เชียงราย  คุณชัชวาล พริ้งพวงแก้ว พร้อมด้วยภริยา ให้เกียรติร่วมชมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสวนสาธารณะริมตลิ่ง เลียบริมน้ำกก ความยาวกว่า 1.8 กิโลเมตร 

โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งถึงรายละเอียดและการดำเนินการ เพราะในอนาคตจะได้ร่วมมือกันพัฒนาสวนสาธารณะแห่งนี้ให้ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำกก และสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นอีกจุดหมายปลายทางของการเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองศิลปิน

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกันของพี่น้องชุมชนร่องเสือเต้น ชุมชนป่าแดง และชุมชนฝั่งหมิ่น ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย และ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมประชาคมโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ จัดสร้างสวนสาธารณะทางเลียบน้ำกก คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปีนี้.