ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

งดกิจกรรมหล่อต้นเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2563

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ปกติทุกปีเทศบาลนครเชียงรายมีการสืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเข้าพรรษา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เนื่องด้วยการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น ทางเทศบาลนครเชียงราย ขอแจ้งงดการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม โครงการหล่อต้นเทียนพรรษาและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน และวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

#คิดดีพูดดีทำดี

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน