โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด ก่อนเปิดภาคเรียน

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนอย่างไรในสถานการณ์โควิด COVID-19 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย