โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคมนี้

นายวันชัย จงสุทธายามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย คณะครูหัวหน้าสายชั้น ประชุมร่วมกับคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบหน้ากากผ้า และ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)