รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี กองทัพอากาศโดยฝูงบิน 416 (เชียงราย) โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าของกองทัพอากาศให้เป็นประโยชน์ ทำให้พื้นที่เป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหัวสนามบินเก่า ด้านดอยพระบาทซอย 11

ฝูงบิน416เชียงราย

พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน