ททท.จับมือ แม่โขง เดลต้า จัด “Fam Trip ล่องเรือปันสุขเติมกำลังใจ”

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.เชียงราย ได้มีการประกาศปิดด่านพรมแดนทุกจุดรวมทั้งทางเรือแม่น้ำโขง ด้าน อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น ที่ติดกับ สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร โดยคงเหลือเพียงจุดเพื่อขนส่งสินค้าบางแห่งเท่านั้น เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

ล่าสุดทางบริษัทแม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย นำโดย น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ. อยุทธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย และสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.) จ.เชียงราย โดยนางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรม “Fam Trip ล่องเรือปันสุขเติมกำลังใจ” โดยนำเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำโขงของบริษัทคือ “เรือแม่โขงเดลต้า” และ “กาสะลองคำ 2” ซึ่งเป็นเรือท่องเที่ยวที่ทันสมัย นำคณะนักท่องเที่ยวชุดแรก สื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ออกท่องเที่ยวชมทัศนียภาพความงดงามของแม่น้ำโขงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการปิดพรมแดนช่วงปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาเป็นต้นมา

โดยเรือแม่โขงเดลต้า กว้าง 40.40 เมตร ยาว 5 เมตร รองรับผู้โดยสารได้ 120 คน และเรือกาสะลองคำ 2 ยาว 32 เมตร กว้าง 5.20 เมตร รองรับผู้โดยสารได้กว่า 118 คน กระนั้นทางบริษัทแม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด และ ททท.สำนักงานเชียงราย ได้จัดให้มีระบบป้องกันโรคตามหลักสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ฯลฯ ทั้งนี้กิจกรรมมีการเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ได้เดินทางไปชมความงดงามของแม่น้ำโขงฝั่งไทยตั้งแต่ท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสนแห่งที่ 1 ไปยังสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนไทย-สปป.ลาว-เมียนมา สักการะองค์พระพุทธนวล้านตื้อลือโลก และล่องกระแสน้ำกลับไปยังท่าเรือ

สำหรับกิจกรรมภายใน น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย และกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้แนะนำเส้นทางและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ.เชียงราย เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายแดนทั้งทางน้ำและทางบกกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะเป็นการรองรับการท่องเที่ยวยุคใหม่หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 ทุเลาลงหรือเป็นการท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มอล.