ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าเมืองอัจฉริยะ “Smart city” อนาคตเพื่อชาวเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับทางนายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งนำเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีนำเสนอการเตรียมดำเนินการของ ทีโอที ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับทางเทศบาลนครเชียงราย ที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีแนวคิดที่จะพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่ง Smart city ที่สมบูรณ์แบบ หลังจากการผลักดันโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดินไปก่อนหน้านี้

ซึ่งทางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ นำเสนอข้อมูลที่สามารถทำได้จริงในยุค 5 G รวมทั้งพัฒนาการสื่อสารต่าง ๆ จะได้สะดวกมากขึ้น และรองรับนักท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน การเข้าถึงบริการของเทศบาลนครเชียงราย ได้สะดวกด้วยแอพพิเคชั่น และอื่น ๆ

ทั้งนี้ ภาพรวมการบริการระบบเมืองอัจฉริยะในด้านต่างๆ ดังนี้

👉 ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

👉 ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smar Energy)

👉 ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)

👉 ด้านการบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smar Govermance)

👉 ด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)

👉 ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart Mobility)

👉 ด้านการดำรงชีวิต อัจฉริยะ (Smart Mobility)

#เชียงรายเมืองอัจฉริยะ

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข