ติดตามรายงานมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และนายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อติดตามรายงานมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในการนี้ นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปแจกให้กับนักเรียนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงราย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา