ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ปลูกป่าถ้ำตุ๊ปู่สร้างพื้นที่สีเขียว“รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้น”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษณ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรวัฒน์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ชาวบ้านจากชุมชนน้ำลัด นักเรียนจากโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบ และภายในสถานปฏิบัติธรรมสำนักวิปัสสนาถ้ำตุ๊ปู่ ชุมชนน้ำลัด หมู่ที่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อให้ดูสะอาดตาไม่ให้ต้นหญ้าบดบังความสวยงามของหน้าผาเขาหินของถ้ำตุ๊ปู่ และยังได้ร่วมกันเก็บขยะ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โดยกิจกรรมทั้งหมด เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

โดยนายวันชัย กล่าวว่า การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการในพื้นที่ สถานปฏิบัติธรรมสำนักวิปัสสนาถ้ำตุ๊ปู่ ชุมชนน้ำลัด มาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ พระธรรมราชานุวัตร  อดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้ทางเทศบาลนครเชียงราย ดูและรักษา และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชาวจังหวัดเชียงราย ซึ่งปีที่ผ่านมาได้พัฒนาแผ้วถางหญ้าและวัชพืชต่าง ๆ ออก และมาในปีนี้ก็พัฒนาต่อเนื่อง และปลูกต้นไม้ให้เกิดความร่มรื่นขึ้นมาอีก เพื่อต่อยอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติต่อไปในอนาคต เพราะจุดดังกล่าวมีทั้งถ้ำ และหน้าผาหินที่สวนงาม ที่สำคัญยังมีต้นจันผา ให้ชมจำนวนมาก และการปลูกต้นไม้ก็ยังสามารถทำให้ช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ได้ด้วย เพราะเชียงรายเกิดปัญหมอกควันทุกปี แต่หากมีต้นไม้มากขึ้น เชื่อว่าปัญหาฝุ่นขนาดเล็กก็จะเบาบางลงได้

“จากการดูพื้นที่ดังกล่าว ทางเทศบาลนครเชียงราย จะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษณ์ธรรมชาติต่อไป และจะร่วมกับทางโรงเรียนสหศาสต์ศึกษา ในการจัดน้องๆ มาทำกิจกรรม สร้างรายได้ให้นักนักเรียน ทั้งทำร้านขายน้ำ กาแฟ รวมทั้งพาชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว ที่จะต้องมีคนแนะนำ ซึ่งเชื่อว่าอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป” นายวันชัย กล่าว.