ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

รร.ท.6 ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกับสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.โจนาธาน เล็มไบร์ท ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE/SEA) ที่เดินทางมาร่วมทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กับสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาและต่อยอดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตน และเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศต่อไป และยังขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดเชียงรายให้ก้าวสู่แถวหน้าของประเทศได้ในอนาคต

โดยนายวันชัย ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการศึกษา ด้านวิชาการ ด้วยความเข้มแข็งของผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตลอดจนผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ทางด้านวิชาการก็ได้รับความกรุณาจาก ดร.อลันด์ คงไทย ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ให้คำแนะนำและเป็นผู้ประสานความร่วมมือในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง

นายวันชัย กล่าวอีกว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 ถือได้ว่ามีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่น เรามุ่งหวังให้นักเรียนของเราเป็นเลิศด้านวิชาการ พัฒนาให้น้องๆ นักเรียนชาวเชียงรายได้ประสบความสำเร็จมาก และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษาของจังหวัดและประเทศต่อไป จึงเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลาย เพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ให้มีค่าเฉลี่ยภาษาอังกฤษในระดับดี สถาบันการศึกษานานาชาติ เป็นอีกขั้นที่จะทำให้การพัฒนาของเรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในอนาคตเรามุ่งหวังว่าโรงเรียนเทศบาล 6 จะเป็นสถานทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของจังหวัดเชียงรายต่อไป ขอขอบคุณท่าน ดร.โจนาธาน เล็มไบรท์ และคณะ ที่ให้เกียรติมาเยือนและให้โอกาสกับโรงเรียนของเราและจังหวัดเชียงรายของเราต่อไป

ทางด้าน ดร.โจนาธานด์ เล็มไบรท์ กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือครั้งนี้ได้เกิดขึ้น ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่ให้เกียรติเชิญสถาบันการศึกษานานาชาติร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสพัฒนาและต่อยอด ท่านนายกฯ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและพร้อมที่จะผลักดันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในการเพิ่มทางเลือกและสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ในส่วนของการสอบโทเฟลเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ผมจึงมั่นใจว่าการใช้ผลสอบโทเฟลจะสามารถยื่นขอทุนหรือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อในต่างประเทศได้

“ผมหวังว่าครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่จะสร้างโอกาสความสัมพันธ์ของทั้งสององค์กรต่อไป การทดสอบภาษาอังกฤษจะช่วยทำให้เด็กๆ พัฒนาและเข้าศึกษาในสถาบันที่ตนต้องการต่อไป ผมขอขอบคุณอีกครั้งและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เชิญสถาบันของเราในครั้งนี้ เราหวังว่าทางหน่วยงานและโรงเรียนจะพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อไปได้ในอนาคต” ดร.โจนาธานด์ เล็มไบรท์ กล่าว.