ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เปิดบานประตูฝายระบายน้ำลงน้ำกกเตรียมความพร้อมรับมือน้ำแม่กรณ์และแม่น้ำลาว

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของพายุชินลากู จนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ เพราะฝนมีปริมาณมาก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลนครเชียงราย ออกสำรวจระดับน้ำทุกสายที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครเชียงราย และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก เฝ้าระวังอีกต่อหนึ่ง

ทั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำกรณ์ น้ำลาว ลงสู่แม่น้ำกก เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากลงต้นแม่น้ำได้ ทั้งนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเรื่องระดับตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดน้ำท่วม สามารถออกช่วยเหลือ หรือระบายน้ำออกจากตัวเมืองเชียงรายได้ทันที

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน