ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยพบปะกับกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย กลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ให้การต้อนรับ นายเปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

โดยเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย มีภารกิจในจังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ซึ่งในการนี้มีความประสงค์จะพบปะกับกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาและแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมทั้งกิจกรรมที่สหภาพยุโรป สำนักงานประเทศไทยจะสนับสนุนให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพให้ความช่วยเหลือผ่านมาทางโครงการ EU COVID -19 Response and Recovery in Thailand ภายใต้การดูแลของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมาทาง เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางเทศบาลนครเชียงราย เป็นอย่างดี และยังเข้าใจสภาพปัญหาต่าง ๆ ของ การพัฒนาแรงงานและอาชีพให้ความช่วยเหลือผ่านมาทางโครงการ EU COVID -19 Response and Recovery in Thailand

ขณะที่ทาง นายเปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อเข้าถึงปัญหา และรับทราบรายละเอียดต่างๆ ที่ทางเทศบาลนครเชียงรายดำเนินการ และจะเป็นประโยชน์ ช่วงโควิด19 และหลังโควิด19 ซึ่งทราบว่า มีการเฝ้าระวังและสกัดกั้นได้ดีอย่างมาก ที่สำคัญที่สุดได้มีความพยายามในการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างดี จึงอยากชื่นชมในจุดนี้ และเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีในสถานการณ์.