การดำเนินแผนงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ในการเดินทางมาเพื่อติดตามการดำเนินแผนงาน โครงการ และนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน