ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 ทดสอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและตรวจสอบความเรียบร้อยในการทดสอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ แคนนาดา และสหราชอาณจักร จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย