ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีมอบทุนการศึกษา “ชายคาฟ้าขาว”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมีนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ชายคาฟ้าขาว” เป็นการสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมเป็นแรงบันดาลใจรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน จำนวน 176 ทุน ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

#ชายคาฟ้าขาว

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา