ทน.เชียงรายขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปอีก1เดือน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งว่า จากการติดตาม การชำระภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่ามีการเดินทางมาชำระภาษีอย่างต่อเนื่อง และยังตกค้างจำนวนมาก และกำลังจะหมดระยะเวลาในสิ้นเดือน สิงหาคม 63 ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าใจภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันในการชำระภาษี จึงขออนุมัติการชะลอการรับภาษีออกไป จนถึงสิ้นเดือน กันยายน 63 โดยไม่มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ซึ่งขณะนี้ได้รับการอนุมัติ การรับภาษี ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ทุกท่าน สามารถชำระภาษีได้ตามระยะเวลาที่กำหนดใหม่ได้ที่เทศบาลนครเชียงราย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน