ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจับมือภาคเอกชน ร่วมกันทำเพื่อชาวเชียงราย ทำเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ โควิด19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เห็นว่าวันนี้จะหยุด หรือนิ่งเฉยไม่ได้ถึงแม้ว่า เทศบาลนครเชียงราย จะไม่ใช่หน่วยงานตรงที่รับผิดชอบเรื่องนี้ แต่ความเดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นกับชาวเชียงราย ชาวเทศบาลนครเชียงราย ทุกคน จึงได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกับภาคเอกชน และภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ว่าจะมีแนวทางใด ที่จะช่วยทำให้ตัวเมืองเชียงราย มีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม โรงแรมสุขนิรันดร์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ทั้งนี้ได้ร่วมกับ นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เชียงราย นายเอกภพ ช่างแก้ว อุปนายกสมาคมฯ นายเรืองชัย จิตรสกุล  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด และธุรกิจในเครือโรงแรมเวียงอินทร์ โรงแรมสุขนิรันดร์ สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ที่ดูแลเรื่องแผนงานวิชาการ การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ วางแผนและแนวทางร่วมกัน

โดยการประชุมหารือในเบื้องต้น ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า จะต้องมีเส้นทางการท่องเที่ยวกลางเมืองเชียงราย กิจกรรม และการเดินทางที่สะดวก ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย มีความพร้อมอยู่แล้ว และพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการทันที โดยร่วมกับทางภาคเอกชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีตัวเลือกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงราย และจะเริ่มดำเนินการทันทีในเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2563

โดยนายวันชัย กล่าวว่า หากวันนี้เราทุกคนไม่ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยว ยิ่งจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราประสบปัญหาต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งเชื่อว่าการประชุมวางแนวทางการท่องเที่ยวครั้งนี้ จะทำให้ปัญหาต่างๆ ลดลง และเศรษฐกิจจะได้ดีมากขึ้นตาม เพราะเทศบาลนครเชียงราย มีศักยภาพหลายด้านอยู่แล้ว ทั้งเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวรถราง การขนส่งมวลชน และสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง ที่นักท่องเที่ยวยังอยากมาเที่ยว แต่ขาดการกระตุ้น

“ซึ่งการที่ทำนั้นไม่ใช่เพื่อเทศบาลนครเชียงราย แต่ทำเพื่อชาวเทศบาลนครเชียงราย ภาคธุรกิจต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และในจังหวัดเชียงราย การกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวก็จะทำให้ทุกคนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น” นายวันชัย กล่าว

ด้านนายเรืองชัย จิตรสกุล  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด และธุรกิจในเครือโรงแรมเวียงอินทร์ โรงแรมสุขนิรันดร์ กล่าวว่า ขณะนี้ต้องยอมรับว่า ภาคธุรกิจโรงแรม ได้รับผลกระทบโดยตรง เมื่อผู้ประประกอบการได้รับผลกระทบ ก็จะส่งผลต่อการจ้างงาน ภาคแรงงานก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย รวมทั้งภาคส่วนงานอื่น ๆ ดังนั้นมื่อ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เห็นความสำคัญเช่นนี้ และถึงไม่ใช่หน้าที่โดยตรง แต่เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนเช่นนี้จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงรายให้เดินต่อไปได้ในอนาคต แต่การทำงานฝ่ายเดียวนั้นไม่สำเร็จแน่นอน หากร่วมกันเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้

ทั้งนี้ทางคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย จะได้มีการประชุมเพื่อให้การท่องเที่ยวนั้นสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้จริง จะได้ร่วมกันวางกรอบการทำงานที่ชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 8 กันยายน จากนั้นจะทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงรายทันที ซึ่งทุกคนมั่นใจว่า หากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน นี้จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน.