เทศบาลนครเชียงรายพัฒนา “หนองขี้บ้วน” เป็นแก้มลิงกันท่วมเขตเมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในปัจจุบันเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้มีการพัฒนาพื้นที่หนองน้ำหลายแห่ง ที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำกรณ์และเป็นจุดที่สามารถรองรับน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองเชียงราย เพื่อป้องกันน้ำท่วม ระบายไม่ทันและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน

“หนองขี้บ้วน” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ชุมชนหนองปึ้ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนรอยพระพุทธบาท เทศบาลนครเชียงราย ที่ช่วยกันดูแล และ อดีตพื้นที่ดังกล่าว จะมีตัวนากมาอาศัยอยู่ แต่ทว่าหนองดังกล่าว เกิดการตื้นเขิน น้ำไม่สามารถกักเก็บได้ มีหญ้าและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก รวมทั้งมีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง ทั้งบ้าน และหอพัก มากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันจึงได้มีการเข้าไปพัฒนาแนวเขตและขุดลอกรวมทั้งทำถนนทางเข้าออกและจุดเปิดปิดน้ำ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จึงได้ให้ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ศึกษา วางแผน และพัฒนา “หนองขี้บ้วน” ให้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่พื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เนื่องจากน้ำกรณ์ที่หล่อเลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และน้ำกรณ์ก็ได้ไหลเข้าไปยังหนองขี้บ้วนด้วย ดังนั้นจึงประจวบเหมาะกับการเร่งพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาทุกระบบ ซึ่งน้ำที่กักเก็บ “หนองขี้บ้วน” มีเนื้อที่ 7 ไร่ ในช่วงฤดูฝนหรือเป็นแก้มลิงของ สายน้ำกรณ์ และสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้น้ำอุปโภค และเพื่อทำการเกษตรได้

โดยล่าสุดได้เข้าพัฒนาหนองขี้บ้วน เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ชุมชนหนองปึ่ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนรอยพระพุทธบาท เขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำกรณ์ และทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและมีการปลูกต้นไม้โดยรอบและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูหนองน้ำจำนวน 20,000 ตัว

นางบังอร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหาร จึงได้นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหากรณีหนองน้ำที่อยู่ตามธรรมชาติดังกล่าว ปัจจุบันจึงพัฒนาใป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำหรือแก้มลิงจากแม่น้ำกรณ์ ก่อนไหลผ่านตัวเมืองเชียงราย ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสามารถกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วย ทั้งนี้มีชุมชนที่จะได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำโดยรอบอีกหลายชุมชน เช่น หนองขี้บ้วน ชุมชนหนองปึ๋ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ ชุมชนรอยพระพุทธบาท ฯลฯ

ทั้งนี้หลังจากการฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขี้บ้วนยังได้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวบ้าน ปลูกต้นงิ้วแดง เพื่อให้ชาวบ้านได้เก็บดอกงิ้วไปขายสร้างรายได้เสริม ซึ่งการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวได้เข้าดำเนินการที่หนองปึ๋งซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในชุมชนหนองปึ๋งใกล้กับดอยเขาควายและปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ อ.เมืองเชียงราย ด้วย

ทางด้าน นายทวี ชุ่มจิต ตัวแทนชาวบ้านรอบหนองขี้บ้วน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ที่ได้พัฒนาหนองน้ำให้สำเร็จสวยงาม ซึ่งเป็น 33 ปีที่รอคอยจริงๆ.