Friday, May 31, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ จังหวัดเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง กองทัพอากาศ กับจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ ฝูงบิน 416 (เชียงราย) ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ร่วมลงนาม

ทั้งนี้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จะเกิดกับ ชุมชุนรอบที่ตั้งฝูงบิน 416 ฯ และประชาชน ชาวจังหวัดเชียงรายในอนาคตต่อไป

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน